túl a normák zaján
VISEGRAD KARMA (KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ)
  • 2013.05.26. 19:00

A Visegrádi országokat alapvetően összefogja a közös múlt és a jelen… A múlt reakciói érvényes képet festenek a visegrádi országok politikai, társadalmi, kulturális életének helyzetéről, a plakátművészet eszközeivel.

A Visegrádi országokat alapvetően összefogja a közös múlt és a jelen…

A múlt reakciói érvényes képet festenek a visegrádi országok politikai, társadalmi, kulturális életének helyzetéről, a plakátművészet eszközeivel.

A kiállítás küldetése, hogy bemutassa Közép-Európa 4 országának közel egy időben történt politikai rendszerváltását, mely szükségszerű változás kihatott a kultúrára, a közösségi és egyéni élet mindennapjaira egyaránt.

Ezek a műalkotások többet mondanak el Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország rendszerváltás korabeli állapotáról, mint a történelmi tanulmányok többsége: görbe tükröt tartanak elénk – szembesítenek egyéni és közös múltunkkal egyaránt.

A rendszerváltás korabeli plakátok mindig is jól működtek: kreatív megoldásaikkal, mindenki által azonosítható jelképeikkel erős érzelmi hatást váltottak ki.

Mi más is volna a plakát célja, mint hogy harsogjon, megdöbbentsen, fölrázzon. A nézőt, a csendesen vagy épp indulatát nagyon is kifejező szemlélődőt önvizsgálatra késztesse. Látta-e, látja-e a történelem – a rendszerváltás utáni két évtized – azon eseményeit, amelyek a közösségen túl az ő egyéni életét is meghatározták, nemcsak történelmi értelemben.

A rendszerváltás körüli plakátokon olyan üzenetek jelentek meg, melyek valaminek a végét jelentették.

A plakátok melyek legyenek akár színházi, irodalmi, koncert, fesztivál, társadalom vagy politikai reakciók alkotásai, egy kor életérzését és lehetőségeit fejezik ki.

A diktatúra elutasításáról, az egyén szabadságáról és méltóságáról szóló következetes, állásfoglalás látható a tárlat plakátjain. A mondanivaló mélységét az alkotók gyakran a szarkasztikus humor és az önirónia eszközeivel mutatják be.

A rendszerváltás ugyan lezajlott a visegrádi országokban, de hány olyan hely van még a világban, ahol vannak még diktatúrák, ahol ezen plakátok máig aktuális üzenetet hordoznak?

A visegrádi országok összefogásának egyik célja a totalitárius rendszer maradványainak felszámolása és a demokrácia védelme nemcsak politikai, hanem kulturális értelemben is. Célunk a kiállítás révén az emberi és kulturális jogok szabad gyakorlásának a szükségszerűségére felhívni a figyelmet.

A téma és a kiállítás pozitív értelemben vett vitaindító kezdeményezés is, történelmünk és azáltal kultúránk feltárása a különböző nemzetiségű kortárs alkotók szemszögéből a plakátművészet erejével.

Miután a tervezett plakát, mint műfaj, szerte a világban, így a Visegrádi országokban is eltűnőben van, így ezzel a folyamatosan utazó kiállítással a műfaj megmentését és népszerűsítését is célul tűzi a projekt.

A 2013-as projekt ideje alatt a kiállítás a 4 visegrádi ország (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) 4 különböző helyszínén (Budapest, Kassa, Plzen, Kielcze) lesz látható, helyszínenként 1-1 hónapig.

Bakelit Multi Art Center (Budapest)
2013.05.26– 2013.06.30.
Tabacka Kulturfabrik (Kassa)
2013.07.03 – 2013.07.31.
Wici Foundation (Kielcze)
2013.08.03 – 2013.08.31.
Johan Centrum (Plzen)
2013.09.03 – 2013.09.30.

A rendszerváltás korát bemutató közel 100 plakát korábban soha nem szerepelt közös tárlaton, ezért is különleges a kezdeményezés. A magyar, szlovák, cseh és lengyel plakátművészet alkotóinak jelentős tárlata egyedülálló gyűjteményben mutatja be a Visegrádi Karma plakátművészeinek sok esetben különböző gondolkodásmódját és ábrázoló technikáját egy közös, mind a négy országot érintő téma kapcsán.

A tárlatok ideje alatt a kiállítást, a fő szervező és partnerintézményei együttes erővel igyekeznek megismertetni a nemzeti és a nemzetközi érdeklődőkkel, elősegítve ezzel e közös múlt történéseinek egyre szélesebb körben való megismertetését szerte a világban.