túl a normák zaján
TRAININGSPOT WORKSHOP: TÉRBEÍRT ZENE
  • 2012.11.11. 11:00

Pap Gábor dramatikus zenei tréningje húszéves művész-tanári gyakorlatra alapozódik. A hangok ránk vonatkozó hatásának élményszerű megismerésén keresztül vezet az út a zenei alkotó alkalmazásig. Mindezt kiegészíti egy olyan zenés mesterség tréning, melyben különböző dalok, zenei elemek dramatizálási lehetőségeit tárjuk fel a részvevőkkel. A középpontban zene és mozdulat/tekintet/érintés, vagyis a cselekvő és a hangot adó ember közötti nonverbális és eleven kommunikáció áll. A gyakorlati tapasztalatokat speciális hangzó- és videoanyag egészíti ki, melynek révén a zenés színház alternatív történetének főbb mozzanatait próbáljuk meg feltérképezni.