túl a normák zaján
ONLINE L1-est(ek)
  • 2020.06.04. 19:00 - 20:00

Ismét egy est-sorozat keretében mutatkoznak be az L1 Egyesület művészei a Be SpectACTive projekt online kiadásában, a Bakelit Multi Art Center együttműködésével és befogadásával. Az alkalom különleges, hiszen az eredetileg májusra közepére tervezett est a koronavírus okozta helyzetben nem tudott megvalósulni. Mivel ez a közös megmutatkozás az egyesület művészeinek és nézőinek is minden évben egy fontos megjelenés, a tagok úgy döntöttek, hogy az online térbe helyezik magunkat.

Az egymást követő 3 est alkalmával, az L1-művészek aktuális munkáikat ajánlják fel, melyek mindegyike a performativitás témakörét járja körül.

Az online est-sorozat keretei között az alábbi akciókat/előadásokat tudjátok majd megtekinteni:

06.04. csütörtök 19:00

Gyula Berger (L1-tag) és a ZéróPlusz TáncMűvek: … vagyok

Syporca Whandal (L1-tag): Inverz

06.05. péntek 19:00

László Gálos (L1-rezidens 2020): Izoláció-szekvenciák v1.0

Koroknai ZsoltLadjánszki Márta – Zsolt Varga (L1-tagok): metro action 3.0 INDOOR

06.06. szombat 19:00

Interjúk az alkotókkal, betekintés az alkotói folyamatokba, reflexió

Mindehhez csupán annyit kell tennetek, hogy a megjelölt dátumokon csatlakoztok hozzánk a Bakelit FB-oldalán, ahol minden este 19 órakor veszi kezdetét az aktuális premier.

Kérdéseiteket, gondolataitokat, élményeiteket ne habozzatok megosztani velünk kommentek formájában.

Az estek online közvetítését segítik:
Erdős Balázs, Lajti Balázs, Mácsik Péter, Vasi Zsófia
Házigazda: Ladjánszki Márta
Támogatók: L1 Egyesület (Elegy Hírek), Bakelit MAC, Kreatív Európa Program, EMMI, NKA

Az L1 Egyesületről röviden

Az 1998 óta önszerveződő mozgalomként, majd 2002-től hivatalos formában és 2011-ben újjáalakult szerveti felépítésben és tagsággal kibővült L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület a magyar független előadó- és alkotóművészet képviselőit igyekszik legjobb szakmai tudásával segíteni kül- és belföldön egyaránt.

Magyarországon jelenleg a szervezeti struktúrákon kívül dolgozó független művészek képzési, támogatási és megjelenési lehetőségei végtelenül szűkösek, ami a magasszintű alkotómunkát lehetetlenné, kilátástalanná teszi. Az egyesület által képviselt művészek számára elengedhetetlen az a segítő szakmai közeg, amely által bekapcsolódásuk a helyi, nemzeti és nemzetközi vérkeringésbe, szakmai előmenetelük és megjelenési lehetőségeik kitágulnak.

Céljuk, hogy a frissen pályáralépő magyar alkotó- és előadóművészek, valamint a már egy ideje alkotói energiával dolgozó művészek ne legyenek magukra hagyva, hanem szakártői háttérrel és valódi gyakorlati ismeretekkel felvértezve dolgozhassanak egy egymásra odafigyelő közegben.


A művészek saját szakmai fejlődését, képzését és megmutatkozását igyekeznek előtérben tartani. Az egyesület tagsága bővül a rezidensekkel, növekszik tömegbázisa, gyarapszik szakmai sokszínűsége és értékes alkotásokat tár a nézők elé.  

A hosszú távú együttműködés során az egyesület koncepciózus és átfogó gondolkodásra és (ön)reflektív magatartásra ösztönzi művészeit, hogy tudatos, széleslátókörű, képzett művésszé, a magyar táncélet és társterületek potenciális formálóivá válhassanak.  

www.L1.hu

A műsorok rövid leírása:

Syporca Whandal (L1-tag): Inverz

Mozgás: Syporca Whandal

Hang: Baján Simon Lázár

Ha ott folytatódik, ahol befejeződött, sosem lesz VÉGE…

Ha az Én helyett nem Mi lesz, senki se lesz.

Az alapmű egy videó performansz, mely a Ludwig Múzeum Lassú élet. Radikális hétköznapok. c. kiállításának konceptuális keretébe helyezve, jellmez és díszlet minimalizálás mellett vázol fel már régóta aktuális fogalmakat, mint etikus fogyasztás, tudatos létezés, puritán életvitel.

A performansz a biodiverzitásba olvasztja a lélegzethez jutás jogát, a csend létjogosultságát.

A triviális tárgy-használat szakrális mozdulatokkal és mozdulatlansággal való egyesülése, egy olyan mise, ahol Isten nincs, mert „halott”, és ember sincs, csak mint antropocén egység létezik.

www.L1.hu/hu/node/2098

»»» «««

Gálos László (L1-rezidens 2020) Izoláció-szekvenciák v1.0

– virtuális performance –

Koncepció: Gálos László (L1-rezidens 2020)

Koreográfus: Ladjánszki Márta (L1-tag) a táncosokkal együttműködésben

Táncosok: Dániel Attila, Szász Zsófi

Zene: Syporca Whandal (L1-tag)

Narráció: Gálos László, Götzinger Laura

Adatvizualizáció: Szelényi István

Köszönet a támogatásért: Hidvégi Aszter, Iby András, Orha Balázs, RadioScope, Sógor András, Varga Tamás, Zalka Imre

A digitális forradalom hevében elfeledkeztünk róla, de a koronavírus-járvány újra rávilágított: az emberi kapcsolatok alfája és omegája a jelenlét.

Minden hagyományos performatív műfaj egyfajta emberi kapcsolat. Ennélfogva térhez, időhöz és jelenléthez kötött. Amint kilép a digitális térbe, a lényege változik meg.

Legalább annyira, mint érzéseink és értékeink az izolációban. Hetekig elzárva, elveszítve minden valós kapcsolatot a Másikkal, teljesen lecsupaszodunk. Elvesznek a célok, tervek, csak a hiány marad, és a vágy. A vágy az együttlétre. De csak az online tér marad, hogy egymásért nyúljunk. Az adatfolyam, amiről talán azt hittük, tudjuk, micsoda, és miért van, hiszen mi hoztuk létre – de tévedtünk.

Ezen az estén egy férfi és egy nő a maguk meztelen valóságában táncolják el ezt a vágyat egymásnak – azaz egymás helyett high-tech adatrögzítő eszközöknek. Ami ezúttal úgy teszi ki testüket és lelküket a virtuális térbe, ahogyan az információtechnológia azt valójában érzékeli.

www.L1.hu/hu/node/2384

»»» «««


ZéróPlusz TáncMűvek: …vagyok

Alkotók, előadók: Emilia Abe,  Fejős Adrienn, Rostás Manka, Stefanovics Anna

Zene: Horváth Ádám Márton (L1-tag)

Folyamatsegítő: Berger Gyula (L1-tag)

Főtámogató: Summa Artium Alapítvány

További támogatók: L1 Egyesület, Műhely Alapítvány

A pszichológiai identitás az önképhez (az egyén mentális modelljéhez), az önértékeléshez és az egyéniséghez kapcsolódik.

„Az ember identitását úgy definiáljuk, mint az ember önértelmezéseinek az összességét, amelyben az, hogy miként értelmezi magát a jelenben, kifejezi annak folytonosságát, hogy miként értelmezi magát olyanként, amilyen a múltban volt, és miként olyanként, amilyen a jövőben szeretne lenni, ami felé törekszik.”  (Peter Weinreich)

Adri

Egy fa egyik gyökere vagyok, talán az összes gyökere

Ártatlan vagyok, mint a Föld

Anna

Kis folyó vagyok, amelynek nincs útja

Hétfő reggeli álmos személy vagyok

Emilia

Én vagyok a rejtett erő, amely felébresztésre vár

Én vagyok a Fény

Manka

Vizsgált forma vagyok

Alakváltó vagyok

Hordozható tudat vagyok

Újabb lélegzet vagyok

Én vagyok minden, ami csak pillanatokra vagyok

www.zeroplusdanceworks.com

»»» «««

Koroknai Zsolt – Ladjánszki Márta – Varga Zsolt (L1-tagok): metro action 3.0 INDOOR

Koncepció: Ladjánszki Márta (L1-tag)

Előadók: Koroknai Zsolt, Ladjánszki Márta, Varga Zsolt (L1-tagok)

Támogatók: L1 Egyesület

Három L1-tag, független művész újraélesztés egy munkát, ami eddig két verzióban jelent meg:

A metro action szokatlan helyzetekben mutatkozik meg, így 2010-ben Ladjánszki Márta és Varga Zsolt kettőseként a Kisföldalattin (M1) közlekedve lehetett a performansszal találkozni; 2020-ban Koroknai Zsolttal kibővülve az M3-as metró vonalának néhány állomásán futottak bele az utazók az előadásba. Most, amikor a színház látogatása egyelőre nem megoldott, az alagútból a színházi black box térbe helyezzük az előadásunkat.

www.martaatwork.com // https://www.youtube.com/user/ZSOKOROK